Bài 42 trang 72 sgk toán 7 tập 1 - ... Dehoctot.com

Bài 42 trang 72 sgk toán 7 tập 1

0 lượt xem | Toán


Đường thẳng OA trong hình 26 là đồ thị của hàm số y = ax.

a) Hãy xác định hệ số a.

b) Đánh dấu điểm trên đồ thị có hoành độ bằng \({1 \over 2}\) ;

c) Đánh dấu điểm trên đồ thị có tung độ bằng -1 

Hướng dẫn làm bài:

a) A có tọa độ là (2;1) thay vào công thức y = ax  ta được

\(=>1 = a.2 => a = {1 \over 2}\)

b) Điểm trên đồ thị có hoành độ bằng \({1 \over 2}\)  là điểm B.

c) Điểm trên đồ thị có tung độ bằng -1 là điểm C.

 

Đã có app DeHocTot trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé!