Bài 44 trang 125 - Sách giáo khoa toán 7 tập 1 - Bài 44. Cho tam giác ABC có \(\widehat{ B}\) =... Dehoctot.com

Bài 44 trang 125 - Sách giáo khoa toán 7 tập 1

0 lượt xem | Toán


Bài 44. Cho tam giác ABC có \(\widehat{ B}\) = \(\widehat{ C}\). Tia phân giác của góc A cắt BC tại D.

Chứng minh rằng.

a)  ∆ADB = ∆ADC.

b) AB = AC.

Giải

a) 

\(\widehat{ B}\) = \(\widehat{ C}\) (gt)  

\(\widehat{ A_{1}}\) = \(\widehat{ A_{2}}\) (AD là tia phân giác)

Nên \(\widehat{ D_{1}}\) = \(\widehat{ D_{2}}\)

Xét ∆ADB và ∆ ADC có:                          

+) \(\widehat{ A_{1}}\) = \(\widehat{ A_{2}}\) (AD là tia phân giác)

+) \(\widehat{ D_{1}}\) = \(\widehat{ D_{2}}\) (cmt)

+) AD cạnh chung

Suy ra ∆ADB = ∆ADC (g.c.g)

b) ∆ADB = ∆ADC (câu a)

Suy ra AB=AC (hai cạnh tương ứng).Đã có app DeHocTot trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé!