Bài 44 trang 45 sgk toán 7 - tập 2 - Bài 44. Cho hai đa thức: P(x) = -5x3 - \(\fra... Dehoctot.com

Bài 44 trang 45 sgk toán 7 - tập 2

0 lượt xem | Toán


Bài 44. Cho hai đa thức: P(x) = -5x3 - \(\frac{1}{3}\) + 8x4 + x
và Q(x) = x2 – 5x – 2x3 + x4 - \(\frac{2}{3}\).

Hãy tính P(x) + Q(x) và P(x) - Q(x).

Hướng dẫn giải:

Ta có: P(x) = -5x3 - \(\frac{1}{3}\) + 8x4 + x2  và Q(x) = x2 – 5x – 2x3 + x4 - \(\frac{2}{3}\).

Ta sắp xếp hai đa thức theo lũy thừa giảm dần của biến như sau:

.Đã có app DeHocTot trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé!