Bài 44 trang 76 sgk toán lớp 7- tập 2 - 44. Gọi M là điểm nằm trên đường trun... Dehoctot.com

Bài 44 trang 76 sgk toán lớp 7- tập 2

0 lượt xem | Toán


44. Gọi M là điểm nằm trên đường trung trực của đoạn thẳng AB, cho đoạn thẳng MA có độ dài 5cm. Hỏi độ dài MB bằng bao nhiêu?

Hướng dẫn:

Điểm M thuộc đường trung trực của AB 

=> MA = MB (định lí thuận)

Vì MA = 5cm nên MB = 5cmĐã có app DeHocTot trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé!