Bài 47 trang 74 sgk toán 7 tập 1 - ... Dehoctot.com

Bài 47 trang 74 sgk toán 7 tập 1

0 lượt xem | Toán


Đường thẳng OA trên hình 29 là đồ thị của hàm số y = ax. Hệ số a bằng bao nhiêu?

Hướng dẫn làm bài:

Ta có hàm số y = ax có đồ thị là đường thẳng qua điểm A(-3;1) nên ta có:

 x = - 3 thì y = 1

Suy ra: 1 = a. (-3)

\(\Rightarrow a =  - {1 \over 3}\).

Vậy \(\Rightarrow a =  - {1 \over 3}\). .Đã có app DeHocTot trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé!