Bài 47 trang 76 sgk toán lớp 7- tập 2 - 47. Cho hai điểm M, N nằm trên đường tru... Dehoctot.com

Bài 47 trang 76 sgk toán lớp 7- tập 2

0 lượt xem | Toán


47. Cho hai điểm M, N nằm trên đường trung trực của đoạn thẳng AB. Chứng minh

∆AMN  = ∆BMN.

Hướng dẫn:

Vì M thuộc đường trung trực của AB 

=> MA = MB

N thuộc đường trung trực của AB

=> NA = NB

Do đó ∆AMN  = ∆BMN (c.c.c)Đã có app DeHocTot trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé!