Bài 47 trang 98 - Sách giáo khoa toán 7 tập 1 - Bài 47. Ở hình 32, biết a // b, \(\widehat A... Dehoctot.com

Bài 47 trang 98 - Sách giáo khoa toán 7 tập 1

0 lượt xem | Toán


Bài 47. Ở hình 32, biết a // b, \(\widehat A = {90^0}\)

\(\widehat C = {130^0}\)

Tính \(\widehat B,\widehat D\)

Giải:

Ta có a // b, nên 

\(\widehat B = \widehat {{A_1}}\) (đồng vị)

vậy \(\widehat B = {90^0}\) 

Ta lại có \(\widehat C + \widehat D = {180^0}\)

Nên \(\widehat D = {180^0} - \widehat C = {50^0}\)

Đã có app DeHocTot trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé!