Bài 48 trang 46 sgk toán 7 - tập 2 - Bài 48. Chọn đa thức mà em cho là kết qu... Dehoctot.com

Bài 48 trang 46 sgk toán 7 - tập 2

0 lượt xem | Toán


Bài 48. Chọn đa thức mà em cho là kết quả đúng:

(2x3 - 2x + 1) - (3x2 + 4x - 1) = ?

Hướng dẫn giải:

(2x3 - 2x + 1) - (3x2 + 4x - 1) = 2x3 - 3x2 - 6x + 2.

Vậy chọn đa thức thứ hai.Đã có app DeHocTot trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé!