Bài 49 trang 127 - Sách giáo khoa toán 7 tập 1 - Bài 49. a) Tình các góc ở đáy của một... Dehoctot.com

Bài 49 trang 127 - Sách giáo khoa toán 7 tập 1

0 lượt xem | Toán


Bài 49. 

a) Tình các góc ở đáy của một tam giác cân viết góc ở đỉnh là 400

b) Tính góc ở đỉnh của một tam giác cân biết góc ở đáy bằng 400

Giải:

a) Gọi ABC là tam giác cân đã cho và góc ở định \(\widehat{A}\)=400

Ta có \(\widehat{A}\)+2\(\widehat{B}\)=1800

2\(\widehat{B}\)=  1800 -  \(\widehat{A}\)= 1400

=> \(\widehat{B}\)=  700

b) Ta có: \(\widehat{A}\)+\(\widehat{B}\)+\(\widehat{C}\)=1800

mà  \(\widehat{B}\)=\(\widehat{C}\)=400

nên \(\widehat{A}\)+2\(\widehat{B}\)=1800

\(\widehat{A}\)+800 =1800

 \(\widehat{A}\)=1000

 

               Đã có app DeHocTot trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé!