Bài 5 trang 55 sách giáo khoa toán 7 tập 1 - Bài 5. Hai đại lượng \(x\) và \(y\) tỉ l... Dehoctot.com

Bài 5 trang 55 sách giáo khoa toán 7 tập 1

0 lượt xem | Toán


Bài 5. Hai đại lượng \(x\) và \(y\) tỉ lệ thuận với nhau hay không, nếu:

a) 

x

1

2

3

4

5

y

9

18

27

36

45

b) 

x

1

2

5

6

9

y

12

24

60

72

90

Giải

 Theo tính chất của hai đại lượng tỉ lệ thuận: Tỉ số của hai giá trị tương ứng luôn không đổi

Do đó để xét hai đại lượng có tỉ lệ thuận hay không ta xét các tỉ số của hai giá tương ứng xem chúng có bằng một giá trị không đổi không sau đó đưa ra kết luận.

a) Ta có : 

\( \frac{x}{y}= \frac{1}{9}= \frac{2}{18}=\frac{3}{27}= \frac{4}{36}= \frac{5}{45}\)

Vậy \(x\) và \(y\) là hai đại lượng tỉ lệ thuận.

b) Ta có \( \frac{6}{72}  ≠  \frac{9}{90}\)  

Do đó tỉ số của hai giá trị tương ứng này không bằng tỉ số của hai giá trị tương ứng kia hay tỉ số này thay đổi nên \(x\) và \(y\) không tỉ lệ thuận.Đã có app DeHocTot trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé!