Bài 5 trang 91 sgk toán 7 tập 2. - ... Dehoctot.com

Bài 5 trang 91 sgk toán 7 tập 2.

0 lượt xem | Toán


Tính số đo x trong mỗi hình 62, 63, 64:

 

Hướng dẫn làm bài:

a)∆ABC có AC = AB,  \(\hat A = {90^0}\)nên vuông cân tại A.

=>  \(\widehat {ACB} = {45^0}\)

Mà ∆BCD cân tại C (BC = CD) có  \(\widehat {ACB}\) là góc ngoài tại C nên

\(\widehat {ACB} = 2{\rm{x}} \Rightarrow x = {1 \over 2}\widehat {ACB} = {1 \over 2}{45^0} \Rightarrow x = {22^0}30'\)

b)Vẽ tia Cx // BA (BA, Cx thuộc hai nửa mặt phẳng đối nhau có bờ BC)

 

=>  \(\widehat {ABC} = \widehat {BCx} = {27^0}\)

Mà  \(\widehat {xCD} = \widehat {BCD} - \widehat {BCx} = {112^0} - {27^0} = {85^0}\)

Vì Cx //ED (cùng song song AB)

=>  \(\widehat {CDE} = \hat x = {85^0}\)

c)Vì AB // CD =>  \(\widehat {ABC} = {67^0}\) (đvi)

∆ABC cân tại A (AB = AC) nên  \(\hat x = \widehat {BAC} = {180^0} - 2\widehat {ABC} = {180^0} - {2.67^0} = {46^0}\)Đã có app DeHocTot trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé!