Bài 50 trang 127 - Sách giáo khoa toán 7 tập 1 - Bài 50. Hai thanh AB và AC vì kèo một mái n... Dehoctot.com

Bài 50 trang 127 - Sách giáo khoa toán 7 tập 1

0 lượt xem | Toán


Bài 50. Hai thanh AB và AC vì kèo một mái nhà thường bằng nhau(h.119)

 và thường tạo với nhau một góc bằng: 

a) 145nếu là nhà tôn;

b) 100nếu là nhà ngói;

Tính góc ABC trong từng trường hợp.

Giải:

Ta có: \(AB=AC\) nên tam giác ABC  cân ở A,

Do đó \(\widehat{B}\) = \(\widehat{C}\)

a) Áp dụng định lí tổng ba góc trong một tam giác vào ∆ABC có \(\widehat{A}\) + \(\widehat{B}\) + \(\widehat{C}\) = 180

Mà \(\widehat{B}\) =  \(\widehat{C}\)  nên    \(\widehat{A}\) + \(2\widehat{B}\) = 1800

\(2\widehat{B}\) = 1800- \(\widehat{A}\) = 180- 145= 350

=> \(\widehat{B}\) = 17,50

vậy \(\widehat{ABC}\) = 17,50

b) Áp dụng định lí tổng ba góc trong một tam giác vào ∆ABC có \(\widehat{A}\) + \(\widehat{B}\) + \(\widehat{C}\) = 180

Mà \(\widehat{B}\) =  \(\widehat{C}\)  nên    \(\widehat{A}\) + \(2\widehat{B}\) = 1800

\(2\widehat{B}\) = 1800- \(\widehat{A}\) = 180- 100= 800

=> \(\widehat{B}\) = 400

vậy \(\widehat{ABC}\) = 400Đã có app DeHocTot trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé!