Bài 51 trang 128 - Sách giáo khoa toán 7 tập 1 - Bài 51. Cho tam giác ABC cân tại A. Lấy đi... Dehoctot.com

Bài 51 trang 128 - Sách giáo khoa toán 7 tập 1

0 lượt xem | Toán


Bài 51. Cho tam giác ABC cân tại A. Lấy điểm D thuộc cạnh AC, điểm E thuộc  cạnh AB sao cho AD = AE.

a) So sánh \(\widehat{ABD}\) và \(\widehat{ACE}\).

b ) Gọi I là giao điểm BD và CE. Tam giác IBC là tam giác gì? Vì sao?

 

Giải

Xét ∆ABD và ∆ACE có:

+) AB = AC (vì ∆ABC cân tại A)

+) \(\widehat{A}\) góc chung.

+) AD = AE (gt)

\(\Rightarrow\)  ∆ABD=∆ACE (c.g.c)

Suy ra: \(\widehat{ABD}\)=\(\widehat{ACE}\).

Tức là \(\widehat{B_{1}}\) =\(\widehat{C_{1}}\).

b) Ta có \(\widehat{B}\) = \(\widehat{C}\)  (vì ∆ABC cân tại A)

Mặt khác \(\widehat{B_{1}}\) = \(\widehat{C_{1}}\) (cmt)

Suy ra \(\widehat{B_{2}}\) = \(\widehat{C_{2}}\).

Vậy ∆IBC cân tại I.

Đã có app DeHocTot trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé!