Bài 52 trang 101 sgk toán 7 - tập 1 - ... Dehoctot.com

Bài 52 trang 101 sgk toán 7 - tập 1

0 lượt xem | Toán


Bài 52. Xem hình 36:

Hãy điền vào chỗ trống (...) để chứng minh định lí: "Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau".
GT: ...
KL: ...

Tương tự hãy chứng minh \(\widehat{O_{2}}=\widehat{O_{4}}\)

Hướng dẫn giải:
Giả thiết \(\widehat{O_{1}}\) đối đỉnh với \(\widehat{O_{3}}\).


Kết luận: \(\widehat{O_{1}}=\widehat{O_{3}}\)

Chứng minh: \(\widehat{O_{2}}=\widehat{O_{4}}\)Đã có app DeHocTot trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé!