Bài 52 trang 27 sgk toán 7 tập 1 - Bài 52 Từ tỉ lệ thức  với a, b , c, d... Dehoctot.com

Bài 52 trang 27 sgk toán 7 tập 1

0 lượt xem | Toán


Bài 52 Từ tỉ lệ thức  với a, b , c, d # 0, ta có thể suy ra"

A. 

B.      

C. 

D. 

Chọn đáp án đúng?

Lời giải:

Đáp án C là đúng, vì ad = bc

                                                                                   

Đã có app DeHocTot trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé!