Bài 53 trang 131 - Sách giáo khoa toán 7 tập 1 - Bài 53. Tìm độ dài x trên hình 127.Giải:... Dehoctot.com

Bài 53 trang 131 - Sách giáo khoa toán 7 tập 1

0 lượt xem | Toán


Bài 53. Tìm độ dài x trên hình 127.

Giải:

Hình a)

Áp dụng định lí Pytago, Ta có:

x2=122+52=144+25=169

=> 132=x2   => x=13.

Hình b) ta có:

x2= 12 + 22 = 1+4=5

x= √5

Hình c)

Theo định lí pytago:

292=212+x2

nên x2=292-212

= 841-441=400=202

=>x=20

Hình d)

x2=( √7)2+32=7+9=16=42

x=4.Đã có app DeHocTot trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé!