Bài 54 trang 103 sgk toán 7 tập 1 - Trong hình 37 có 5 cặp đường thẳng vuôn... Dehoctot.com

Bài 54 trang 103 sgk toán 7 tập 1

0 lượt xem | Toán


Trong hình 37 có 5 cặp đường thẳng vuông góc với bốn cặp đường thắng song song. Hãy quan sát rồi viết tên các cặp đường thẳng đó và kiểm tra lại bằng êke .

Hướng dẫn làm bài:

Xem hình vẽ:

Năm cặp đường thẳng vuông góc là:

d1 ⊥ d8 ; d1 ⊥ d2;

d3 ⊥ d4 ; d3 ⊥ d5;

d3 ⊥ d7

Bốn cặp đường thẳng song song là:

d4 // d5; d4 // d7;

d5 // d7; d2 // d8Đã có app DeHocTot trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé!