Bài 54 trang 30 sgk toán 7 tập 1 - Bài 54  Tìm hai số x va y, biết \(\frac{x}{... Dehoctot.com

Bài 54 trang 30 sgk toán 7 tập 1

0 lượt xem | Toán


Bài 54  Tìm hai số x va y, biết \(\frac{x}{3} = \frac{y}{5}\) và x + y = 16

Lời giải:

Theo tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có:

\(\frac{x}{3} = \frac{y}{5} = \frac{x+y}{3+5} = \frac{16}{8} = 2\)

Do đó

\(\frac{x}{3} = 2 = > x = 2.3 = 6\)

\(\frac{y}{5} = 2=> y = 2.5 = 10\) 

Vậy x=6, y =10

 

                                                                            Đã có app DeHocTot trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé!