Bài 55 trang 131 - Sách giáo khoa toán 7 tập 1 - ... Dehoctot.com

Bài 55 trang 131 - Sách giáo khoa toán 7 tập 1

0 lượt xem | Toán


Tính chiều cao của bức tường(h.129) biết rằng chiều cao của thang là 4m và chân thang cách tường 1m.

Giải

Theo định lí Pytago vào tam giác ABC vuông tại C, ta có:

\(A{C^2} + B{C^2} = A{B^2}\)

\(\eqalign{
& A{C^2} = A{B^2} - B{C^2} = {4^2} - {1^2} = 15 \cr
& \Rightarrow AC = \sqrt {15} \approx 3,87\,m \cr} \)Đã có app DeHocTot trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé!