Bài 57 trang 131 - Sách giáo khoa toán 7 tập 1 - Bài 57. Cho bài toán "Tam giác ABC có AB = 8c... Dehoctot.com

Bài 57 trang 131 - Sách giáo khoa toán 7 tập 1

0 lượt xem | Toán


Bài 57. Cho bài toán "Tam giác ABC có AB = 8cm, AC=17cm, BC =15cm có phải là tam giác vuông không?" Bạn Tâm giải thích như sau:

AB2+AC= 82+17= 64+289 =353

BC2=152=225

Do 353 ≠ 225 nên AB2+AC2 ≠ BC2.

Vậy tam giác ABC không phải là tam giác vuông?

Lời giải trên đúng hay sai? nếu sai hai sửa lại cho đúng.

Giải

Lời giải của bạn Tâm sai, sửa lại như sau:

Ta có AB2+BC2=82+152=64+225=289

và AC2=172=289

Do đó AC= BC+ AB2.

Vậy tam giác ABC là tam giác vuông tại B.Đã có app DeHocTot trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé!