Bài 58 trang 104 sgk toán 7 tập 1 - Bài 58. Tính số đo \(x\) trong hình 40. Hãy... Dehoctot.com

Bài 58 trang 104 sgk toán 7 tập 1

0 lượt xem | Toán


Bài 58. Tính số đo \(x\) trong hình 40. Hãy giải thích vì sao tính được như vậy?

Hướng dẫn làm bài: 

Kí hiệu như hình vẽ ta có:

\(a ⊥ c, b ⊥ c\) theo định lí : hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thứ ba thì chúng song song với nhau. Do đó \(a//b\)

\( x + 115^0= 180^0\) (vì hai góc ở vị trí trong cùng phía)

Nên: \(x = 180^0– 115^0 = 65^0\)Đã có app DeHocTot trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé!