Bài 59 trang 104 sgk toán 7 tập 1 - ... Dehoctot.com

Bài 59 trang 104 sgk toán 7 tập 1

0 lượt xem | Toán


Bài 59. Hình 41 cho biết \(d // d’ // d’’\) và hai góc \(60^0 ,110^0\). Tính các góc 

 

Giải:

Xem hình vẽ. Có thể tính bằng nhiều cách, chẳng hạn:

+Vì \(d’ //d’’\) có:  \(\widehat {{E_1}}\) và góc \(60^0\) là hai góc so le trong nên \(\widehat {{E_1}} = 60^0\)

+Vì \(d’ // d’’\) có: \(\widehat {{G_2}}\) và góc \(110^0\) là hai góc đồng vị nên \(\widehat {{G_2}} = 110^0\)

+ \(\widehat {{G_2}} + {\widehat G_3} = {180^0}\) (hai góc kề bù)

Nên \(\widehat {{G_3}} = {180^0} - \widehat {{G_2}} = {180^0} - {110^0} = {70^0}\)

+) \(\widehat {{D_4}} = 110^0\) (vì là hai góc đối đỉnh)

+) \(\widehat {{A_5}}\) = \(\widehat {{A_1}}\) (Hai góc đối đỉnh)

Mà \(\widehat {{A_1}} = 60^0\) (vì là hai góc đồng vị)

Nên \(\widehat {{A_5}} = 60^0\)  .

+ \(\widehat {{B_6}}\) = \(\widehat {{B_2}}\) (vì là hai góc đối đỉnh)

Mà \(\widehat {{B_2}}\) + \(110^0\) = \(180^0\) (hai góc trong cùng phía)

Nên \(\widehat {{B_2}}\) = \(180^0\) - \(110^0\) = \(70^0\).

Do đó: \(\widehat {{B_6}}\) = \(70^0\)Đã có app DeHocTot trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé!