Bài 59 trang 133 - Sách giáo khoa toán 7 tập 1 - Bài 59. Bạn Tâm muốn đóng cho một nẹp ... Dehoctot.com

Bài 59 trang 133 - Sách giáo khoa toán 7 tập 1

0 lượt xem | Toán


Bài 59. Bạn Tâm muốn đóng cho một nẹp chéo AC để khung hình chữ nhật ABCD được vững hơn(h.134). Tính độ dài AC, Biết rằng AD=48 cm, CD=36 cm.

Giải:

Theo định lí Pytago, ta có:

AC2= AD2 +CD2

= 482 + 362

= 2304 + 1296= 3600

AC= 60 (cm)Đã có app DeHocTot trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé!