Bài 59 trang 83 sgk toán lớp 7- tập 2 - 59. Cho hình dướia) Chứng minh NS ⊥ LMb) ... Dehoctot.com

Bài 59 trang 83 sgk toán lớp 7- tập 2

Toán


59. Cho hình dưới

a) Chứng minh NS ⊥ LM

b) Khi \(\widehat{LNP}\) =500, hãy tính góc MSP và góc PSQ

Hướng dẫn:

a)  Trong ∆NML có : 

LP ⊥ MN nên LP là đường cao

MQ ⊥ NL nên MQ là đường cao

mà PL ∩ MQ = {S}

suy ra S là trực tâm của tam giác nên đường thằng SN chứa đường cao từ N hay

SN ⊥ ML

b) ∆NMQ vuông tại Q có \(\widehat{LNP}\) =50nên \(\widehat{QMN}\) =400

 ∆MPS vuông tại Q có \(\widehat{QMP}\) =40nên \(\widehat{MSP}\) =500

Suy ra \(\widehat{PSQ}\) =1300(kề bù)de-hoc-tot-logo Đã có app DeHocTot trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé!


HỌC TỐT đồng hành cùng BúnTV giới thiệu
Tháng Năm Đó Mình Có Cậu - Tập 2