Bài 6 trang 89 sgk toán 7 tập 2 - ... Dehoctot.com

Bài 6 trang 89 sgk toán 7 tập 2

0 lượt xem | Toán


Biết rằng đồ thị của hàm số y = ax đi qua điểm M(-2;-3). Hãy tìm a.

Hướng dẫn làm bài:

Gọi (d) là đồ thị của hàm số y = ax. Vì M(-2;-3) ∈ (d) nên yM = axM.

Hay – 3 = a(-2) =>a =\({3 \over 2}\). Vậy a = \({3 \over 2}\)Đã có app DeHocTot trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé!