Bài 6 trang 92 sgk toán 7 tập 2 - Cho tam giác ADC (AD = DC) có  \(\widehat {ACD}... Dehoctot.com

Bài 6 trang 92 sgk toán 7 tập 2

0 lượt xem | Toán


Cho tam giác ADC (AD = DC) có  \(\widehat {ACD} = {31^0}\). Trên cạnh AC lấy một điểm B sao cho  \(\widehat {ABD} = {88^0}\). Từ C kẻ một tia song song với BD cắt tia AD ở E.

a)Hãy tính các góc DCE và DEC.

b)Trong tam giác CDE, cạnh nào lớn nhất? Tại sao?    

Hướng dẫn làm bài:

 

a)∆ADC cân tại D, có  \(\widehat {ADC} = {31^0} =  > \widehat {ADC} = {180^0} - 2.\hat C\)

=>  \(\widehat {ADC} = {180^0} - {62^0} = {118^0}\)

+∆ADB có  \(\hat A = {31^0},\widehat {ABD} = {88^0}\)

=>  \(\widehat {ADB} = {180^0} - \left( {{{31}^0} + {{88}^0}} \right)\)

Hay  \(\widehat {ADB} = {61^0}\)

+BD //CE

=>  \(\widehat {DEC} = \widehat {ADB} = {61^0}\) (đồng vị)

b)  \(\widehat {EDC}\) là góc ngoài ∆ADC cân tại D

=>  \(\widehat {EDC} = 2.\hat C = {62^0}\)

∆DEC có  \(\hat E = {61^0};\hat D = {62^0} =  > \widehat {DCE} = {57^0}\)

Vì  \({57^0} < {61^0} < {62^0} =  > DE < DC < CE\)
Vậy CE là cạnh lớn nhất.Đã có app DeHocTot trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé!