Bài 62 trang 133 - Sách giáo khoa toán 7 tập 1 - Bài 62 Đố: Người ta buộc con Cún bằng ... Dehoctot.com

Bài 62 trang 133 - Sách giáo khoa toán 7 tập 1

0 lượt xem | Toán


Bài 62 Đố: Người ta buộc con Cún bằng sợi dây có một đầu buộc tại điểm O làm cho con Cún cách điểm O nhiều nhất là 9m (h.136). Con cún có thể tới các vị trí A,B,C,D để canh giữ mảnh vườn hình chữ nhật ABCD hay không?(Các kích thước như trên hĩnh vẽ).

Giải

Ta có:

OA= 42+32

      =16 + 9 = 25

Suy ra OA= 5 (m)

 * OC= 62+ 8= 36 + 64 = 100

=> OC =10 (m)

* OB= 4+ 6= 16 + 36 = 52

\( \Rightarrow OB = \sqrt {52}  \approx 7,2\,\,(m)\)

* OD= 3+ 8= 9 + 64 = 73

\( \Rightarrow OD = \sqrt {73}  \approx 8,5\,\,(m)\)

Nên OA = 5 < 9; OB ≈ 7,2 < 9

OC = 10 > 9; OD ≈ 8,5 < 9

Như vậy con cún có thể đi tới các vị trí A, B, D nhưng không đế được vị trí C.Đã có app DeHocTot trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé!