Bài 62 trang 31 sgk toán 7 tập 1 - Tìm hai số x và y, biết rằng:  và x.y = ... Dehoctot.com

Bài 62 trang 31 sgk toán 7 tập 1

0 lượt xem | Toán


Tìm hai số x và y, biết rằng:  và x.y = 10

Lời giải:

Đặt k =  . Ta có x = 2k, y = 5k

Từ xy=10. suy ra 2k.5k = 10 => 10 k^{2} = 10 => k^{2} = 1 => k = ± 1

Với k = 1 ta được  = 1 suy ra x = 2, y = 5

Với k = -1 ta được  = -1  suy ra x = -2, y = -5

                                                                         

Đã có app DeHocTot trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé!