Bài 64 trang 136 - Sách giáo khoa toán 7 tập 1 - Bài 64. Các tam giác vuông ABC và AEF có \(... Dehoctot.com

Bài 64 trang 136 - Sách giáo khoa toán 7 tập 1

0 lượt xem | Toán


Bài 64. Các tam giác vuông ABC và AEF có \(\widehat{A}\)=\(\widehat{D}\)=900, AC=DF. Hãy bổ sung thêm một điều kiện bằng nhau để ∆ABC=∆DEF.

Giải:

Xem hình vẽ

* Bổ sung thêm AB=DE

Thì ∆ABC=∆DEF (c.g.c)

* Bổ sung thêm \(\widehat{C}\)=\(\widehat{F}\) 

Thì ∆ABC=∆DEF(g.c.g)

* Bổ sung thêm BC=EF

thì ∆ABC=∆DEF (cạnh huyền- cạnh góc vuông)Đã có app DeHocTot trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé!