Bài 65 trang 51 sgk toán 7 tập 2 - Trong các số cho bên phải mỗi đa thức, ... Dehoctot.com

Bài 65 trang 51 sgk toán 7 tập 2

0 lượt xem | Toán


Trong các số cho bên phải mỗi đa thức, số nào là nghiệm của đa thức đó?

a) A(x) = 2x - 6;

-3

0

3

 

b) B(x) =  3x + \({1 \over 2}\)

 \( - {1 \over 6}\)  \( - {1 \over 3}\)  \({1 \over 6}\)  \({1 \over 3}\)

c)M(x) = x2 – 3x + 2;

-2

-2

1

2

d)P(x) = x2 + 5x – 6;

-6

-1

1

6

e)Q(x) = x2 + x;

-1

0

 \({1 \over 2}\)

1

Hướng dẫn làm bài:

a) A(x) = 2x - 6 có nghiệm là 3

b) B(x) =  3x + \({1 \over 2}\) có nghiệm là   \( - {1 \over 6}\)

c) M(x) = x2 – 3x + 2 có nghiệm là 1 và 2           

d) P(x) = x2 + 5x – 6 có nghiệm là 1 và -6                   

e) Q(x) = x2 + x có nghiệm là -1 và 0 Đã có app DeHocTot trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé!