Bài 66 trang 137 - Sách giáo khoa toán 7 tập 1 - Bài 66. Tìm các am giác bằng nhau trên hìn... Dehoctot.com

Bài 66 trang 137 - Sách giáo khoa toán 7 tập 1

0 lượt xem | Toán


Bài 66. Tìm các am giác bằng nhau trên hình 148

Giải:

Ta có: ∆AMD=∆AME(Cạnh huyền AM chung, góc nhọn\(\widehat{A_{1}}\) =  \(\widehat{A_{2}}\))

∆MDB=∆MEC(Cạnh huyền BM=CM, cạnh góc vuông.

MD=ME, do ∆AMD=∆AME)

∆AMB= ∆AMC(Cạnh AM chung),

Cạnh MB=MC, cạnh AB=AC

Vì AD=AE, DB=ECĐã có app DeHocTot trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé!