Bài 66 trang 87 sgk toán 7 tập 2 - Đố: Bốn điểm dân cư được xây dựng... Dehoctot.com

Bài 66 trang 87 sgk toán 7 tập 2

0 lượt xem | Toán


Đố: Bốn điểm dân cư được xây dựng như hình 58. Hãy tìm vị trí đặt một nhà máy sao cho tổng các khoảng cách từ nhà máy đến bốn điểm dân cư này là nhỏ nhất.

Hướng dẫn làm bài:

Gọi O là một điểm tùy ý (nơi phải đặt nhà máy) A, B, C, D lần lượt là bốn điểm dân cư.

Ta có:

+Nếu O nằm trên đoạn AC thì \(\left. {\matrix{ {OA + OC = AC}  \cr {OB + OC = BD}  \cr } } \right\} =  > OA + OB + OC + OD > AC + BD\)

+Nếu O nằm trên đoạn BD thì \(\left. {\matrix{ {OB + OD = BD}  \cr {OA + OC > AC}  \cr  } } \right\} =  > OA + OB + OC + OD > AC + BD\)

+Nếu O không nằm trên AC và BD thì \(\left. {\matrix{ {OA + OC > AC}  \cr {OB + OD > BD}  \cr } } \right\} =  > OA + OB + OC + OD > AC + BD\)

O là giao điểm của AC và BD thì \(OA + OB + OC + OD = AC + BD\)

-Vậy khi O là giao điểm của AC và BD thì tổng khoảng cách từ nhà nhà máy này đến các khu dân cư là ngắn nhất.Đã có app DeHocTot trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé!