Bài 67 trang 140 sgk toán 7 tập 1 - ... Dehoctot.com

Bài 67 trang 140 sgk toán 7 tập 1

0 lượt xem | Toán


Điền dấu “x” vào chỗ trống (…) một cách thích hợp:

Câu

Đúng

Sai

1.Trong một tam giác, góc nhỏ nhất là góc nhọn

2.Trong một tam giác, có ít nhất là hai góc nhọn

3.Trong một tam giác, góc lớn nhất là góc tù

4.Trong một tam giác vuông, hai góc nhọn bù nhau

5. Nếu \(\widehat A\) là góc ở đáy của một tam giác cân thì \(\widehat A\) < 900

6.Nếu  là góc ở đỉnh của một tam giác cân thì  < 900

Hướng dẫn làm bài:

Câu

Đúng

Sai

1.Trong một tam giác, góc nhỏ nhất là góc nhọn

x

 

2.Trong một tam giác, có ít nhất là hai góc nhọn

x

 

3.Trong một tam giác, góc lớn nhất là góc tù

 

x

4.Trong một tam giác vuông, hai góc nhọn bù nhau

 

x

5. Nếu \(\widehat A\) là góc ở đáy của một tam giác cân thì \(\widehat A\) < 900

x

 

6.Nếu \(\widehat A\) là góc ở đỉnh của một tam giác cân thì \(\widehat A\) < 900

 

x

 


Đã có app DeHocTot trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé!