Bài 69 trang 34 sgk toán 7 tập 1 - Bài 69. Dùng dấu ngoặc để chỉ rõ chu k... Dehoctot.com

Bài 69 trang 34 sgk toán 7 tập 1

Toán


Bài 69. Dùng dấu ngoặc để chỉ rõ chu kì trong thương ( viết dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn) của các phép chia sau:

a) \(8,5:3\)

b) \(18,7:6\)

c) \(58: 11\)

d) \(14,2: 3,33\)

Lời giải:

a) \(8,5: 3 = 2, 8(3)\)

b) \(18,7: 6 = 3,11(6)\)

c) \(58: 11= 5, (27)\)

d) \(14,2 : 3,33 = 4, (264)\)de-hoc-tot-logo Đã có app DeHocTot trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé!


HỌC TỐT đồng hành cùng BúnTV giới thiệu
Tháng Năm Đó Mình Có Cậu - Tập 2