Bài 71 trang 141 sgk toán 7 tập 1 - Tam giác ABC trên giấy kẻ ô vuông (h.151) ... Dehoctot.com

Bài 71 trang 141 sgk toán 7 tập 1

0 lượt xem | Toán


Tam giác ABC trên giấy kẻ ô vuông (h.151) là tam giác gì ? Vì sao ?

Hướng dẫn làm bài:

∆AHB và ∆CKA có:

AH = CK (=3)

\(\widehat H = \widehat K\left( { = {{90}^0}} \right)\)

HB = KA (=2)

Nên ∆AHB = ∆CKA (c.g.c)

Suy ra: \(AB = CA;\widehat {BAH} = \widehat {ACK}\)

Ta lại có: \(\widehat {ACK} + \widehat {CAK} = {90^0}\)

Nên \(\widehat {BAH} + \widehat {CAK} = {90^0}\)

Do đó \(\widehat {BAC} = {90^0}\)

Vậy tam giác ABC là tam giác vuông cân.Đã có app DeHocTot trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé!