Bài 71 trang 35 sgk toán 7 tập 1 - Viết các phân số  \({1 \over {99}};{1 \over... Dehoctot.com

Bài 71 trang 35 sgk toán 7 tập 1

0 lượt xem | Toán


Viết các phân số  \({1 \over {99}};{1 \over {999}}\) dưới dạng số thập phân?

Lời giải:

\({1 \over {99}} = 0,(0,1);\)

\({1 \over {999}} = 0,(001)\)

                                                                                  Đã có app DeHocTot trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé!