Bài 71 trang 35 sgk toán 7 tập 1 - Viết các phân số  \({1 \over {99}};{1 \over... Dehoctot.com

Bài 71 trang 35 sgk toán 7 tập 1

Toán


Viết các phân số  \({1 \over {99}};{1 \over {999}}\) dưới dạng số thập phân?

Lời giải:

\({1 \over {99}} = 0,(0,1);\)

\({1 \over {999}} = 0,(001)\)

                                                                                  



de-hoc-tot-logo Đã có app DeHocTot trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé!


HỌC TỐT đồng hành cùng BúnTV giới thiệu
Tháng Năm Đó Mình Có Cậu - Tập 3