Bài 72 trang 35 sgk toán 7 tập 1 - Bài 72. Các số sau đây có bằng nhau khôn... Dehoctot.com

Bài 72 trang 35 sgk toán 7 tập 1

0 lượt xem | Toán


Bài 72. Các số sau đây có bằng nhau không?

\(0, (31)\)  ; \(0,3(13)\)

Lời giải:

Ta có: \(0, (31) - 0, 3(13) = 0,3131 - 0,3131= 0\)

Vậy \(0, (31)  = 0,3(13)\)

Đã có app DeHocTot trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé!