Bài 72 trang 35 sgk toán 7 tập 1 - Bài 72. Các số sau đây có bằng nhau khôn... Dehoctot.com

Bài 72 trang 35 sgk toán 7 tập 1

Toán


Bài 72. Các số sau đây có bằng nhau không?

\(0, (31)\)  ; \(0,3(13)\)

Lời giải:

Ta có: \(0, (31) - 0, 3(13) = 0,3131 - 0,3131= 0\)

Vậy \(0, (31)  = 0,3(13)\)de-hoc-tot-logo Đã có app DeHocTot trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé!


HỌC TỐT đồng hành cùng BúnTV giới thiệu
Tháng Năm Đó Mình Có Cậu - Tập 2