Bài 73 trang 36 sgk toán 7 - tập 1 - ... Dehoctot.com

Bài 73 trang 36 sgk toán 7 - tập 1

0 lượt xem | Toán


Bài 73. Làm tròn các số sau đến chữ số thập phân thứ hai:

\(7,923; 17,418; 79,1364; 50,401; 0,155; 60,996\)

Giải

\(7,923\approx 7,92\) (số bỏ đi là \(3<5\))

\(17,418\approx 17,42\) (số bỏ đi là \(8>5\))

\(79,1364\approx 79,14\) (số bỏ đi là \(6>5\))

\(50,401\approx 50,40\) (số  bỏ đi là \(1<5\))

\(0,155\approx 0,16\) (số bỏ đi là \(5=5\))

\(60,996\approx 61,00\) (số bỏ đi là \(6>5\)).Đã có app DeHocTot trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé!