Bài 76 trang 37 sgk toán 7 - tập 1 - Bài 76. Kết quả cuộc Tổng điều tra dâ... Dehoctot.com

Bài 76 trang 37 sgk toán 7 - tập 1

Toán


Bài 76. Kết quả cuộc Tổng điều tra dân số ở nước ta tính đến 0 giờ ngày 1/4/1999 cho biết: Dân số nước ta là \(76 324 753\) người trong đó có \(3695\) cụ từ \(100\) tuổi trở lên.

Em hãy làm tròn các số \(76 324 753\) và \(3695\) đến hàng chục, hàng trăm, hàng nghìn.

Giải:

Làm tròn số \(76 324 753\):

  • đến hàng chục là \(76 324 750\) (số bỏ đi là \(3<5\));
  • đến hàng trăm là \(76 324 800\) (số bỏ đi là \(5=5\));
  • đến hàng nghìn là \(76 325 000\) (số bỏ đi là \(7>5\));

Làm tròn số \(3695\):

đến hàng chục là \(3700\) (số bỏ đi là \(5=5\) cộng 1 thêm vào số đứng trước \(9+1=10\) nhớ \(1\) vào hàng trăm do đó bằng \(3700\));

đến hàng trăm là \(3700\) (số bỏ đi là \(9>5\));

đến hàng nghìn là \(4000\) (số bỏ đi là \(6>5\)).de-hoc-tot-logo Đã có app DeHocTot trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé!


HỌC TỐT đồng hành cùng BúnTV giới thiệu
Tháng Năm Đó Mình Có Cậu - Tập 2