Bài 78 trang 38 sgk toán 7 - tập 1 - ... Dehoctot.com

Bài 78 trang 38 sgk toán 7 - tập 1

0 lượt xem | Toán


Bài 78. Khi nói đến ti vi loại \(21\) in-sơ, ta hiểu rằng đường chéo màn hình của chiếc ti vi này dài \(21\) in-sơ (in-sơ (inch) kí hiệu "in" là đơn vị đo chiều dài theo hệ thống Anh, Mĩ, \(1in\approx 2,54 cm\)). Vậy đường chéo màn hình của chiếc ti vi này dài khoảng bao nhiêu xentimét ?

Giải

Ta có: \(21 in\approx 21\cdot 2,54 cm\approx 53,34cm.\)

Làm tròn đến hàng đơn vị ta được \(53cm\).

Vậy đường chéo màn hình của chiếc ti vi \(21\) in dài khoàng \(53 cm\).Đã có app DeHocTot trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé!