Bài 79 trang 38 sgk toán 7 - tập 1 - Bài 79. Tính chu vi và diện tích của một... Dehoctot.com

Bài 79 trang 38 sgk toán 7 - tập 1

0 lượt xem | Toán


Bài 79. Tính chu vi và diện tích của một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài là \(10,234m\) và chiều rộng \(4,7m\) (làm tròn đến hàng đơn vị).

Hướng dẫn giải:

Chu vi mảnh vườn: \(C=(10,234+4,7).2=29,868 (m)\)

Làm tròn đến hàng đơn vị \(29,868\approx 30.\)

Vậy \(C\approx 30m.\)

Diện tích mảnh vườn: 

\(S=10,234\cdot 4,7=48,0998 (m^{2})\).

Làm tròn đến hàng đơn vị \(48,0998\approx 48\).

Vậy \(S\approx 48m^{2}.\)Đã có app DeHocTot trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé!