Bài 8 trang 59 sgk toán lớp 7 - tập 2 - ... Dehoctot.com

Bài 8 trang 59 sgk toán lớp 7 - tập 2

0 lượt xem | Toán


8.Cho hình 11, biết rằng AB < AC. Trong các kết luận sau kết luận nào đúng ? Tại sao?

a) HB = HC

b) HB > HC

c) HB < HC

Hướng dẫn:

AB, AC là hai đường xiên kẻ từ A

\(AH \bot BC\) nên HB là hình chiếu của AB trên BC; HC là hình chiếu của AC trên BC

Vì AB < AC (gt) nên HB < HC ( Theo định lí về quan hệ giữa đường xiên và hình chiếu)

Vậy kết luận C đúng.Đã có app DeHocTot trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé!