Bài 82 trang 41 sgk toán 7 - tập 1 - Bài 82. Theo mẫu: Vì \(2^2= 4\) nên \(\sqrt4... Dehoctot.com

Bài 82 trang 41 sgk toán 7 - tập 1

0 lượt xem | Toán


Bài 82. Theo mẫu: Vì \(2^2= 4\) nên \(\sqrt4 = 2\), hãy hoàn thành bài tập sau:

a) \(5^2 ….\) nên \(.... = 5\);

b) Vì \(...= 49\) nên \(... = 7\);

c) Vì \(1...= 1\) nên \(\sqrt1 = ...\);

d) Vì \({\left( {{2 \over 3}} \right)^2}...\) nên\( ... = ...\)

Giải

a) Vì \(5^2= 25\) nên \(\sqrt{25} = 5\)

b) Vì \(7^2= 49\) nên \(\sqrt{49} = 7\)

c) Vì \(1^2= 1\) nên \(\sqrt1 = 1\) 

d) Vì \({\left( {{2 \over 3}} \right)^2} = {4 \over 9}\) =  nên \(\sqrt {{4 \over 9}}  = {2 \over 3}\)Đã có app DeHocTot trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé!