Bài 84 trang 41 sgk toán 7 - tập 1 - Bài 84. Nếu \(\sqrt{x}=2\) thì \(x^{2}\) b... Dehoctot.com

Bài 84 trang 41 sgk toán 7 - tập 1

0 lượt xem | Toán


Bài 84. Nếu \(\sqrt{x}=2\) thì \(x^{2}\) bằng:

A) 2; 

B) 4;

C) 8;

D) 16.

Hãy chọn câu trả lời đúng.

Hướng dẫn giải:

Ta có: \(\sqrt{x}=2\Rightarrow x=2^{2}=4\)

Do đó \(x^{2}=4^{2}=16.\)

Vậy chọn D) \(16\).Đã có app DeHocTot trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé!