Bài 87 trang 44 sgk toán 7 - tập 1 - Bài 87. Điền các dấu \((\in , \notin , \su... Dehoctot.com

Bài 87 trang 44 sgk toán 7 - tập 1

Toán


Bài 87. Điền các dấu \((\in , \notin , \subset )\) thích hợp vào ô vuông:

\(3\) \(\square\) \(\mathbb Q\) ; \(3\) \(\square\) \(\mathbb R\); \(3\) \(\square\)  \(\mathbb I\);

\(-2,53\) \(\square\) \(\mathbb Q\);     \(0,2(35)\) \(\square\) \(\mathbb I\);

\(\mathbb N\) \(\square\) \(\mathbb Z\);    \(\mathbb I\) \(\square\) \(\mathbb R\).

Hướng dẫn giải:

\(3 \)    \(\mathbb Q\);      \(3\)   \(\mathbb R\);    \( 3\)    \(\mathbb I\)

\(-2,53\)   \(\mathbb Q\);         \( 0,2(35)\)    \(\mathbb I\);

\(\mathbb N\) \(\mathbb Z\);         \(\mathbb I\)  \(\mathbb R\)de-hoc-tot-logo Đã có app DeHocTot trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé!


HỌC TỐT đồng hành cùng BúnTV giới thiệu
Tháng Năm Đó Mình Có Cậu - Tập 2