Bài 9 trang 29 sgk toán 7 - tập 2 - Bài 9. Tính giá trị của biểu thức x2y3 ... Dehoctot.com

Bài 9 trang 29 sgk toán 7 - tập 2

0 lượt xem | Toán


Bài 9. Tính giá trị của biểu thức x2y3 + xy tại x = 1 và y = \(\frac{1}{2}\).

Hướng dẫn giải:

Thay x = 1 và y = \(\frac{1}{2}\) vào biểu thức ta được:

x2y3 + xy = 13. (\(\frac{1}{2}\) )3  + 1. (\(\frac{1}{2}\)) = 1. \(\frac{1}{8}\) + \(\frac{1}{2}\) = \(\frac{1}{8}\) + \(\frac{1}{2}\) = \(\frac{1+4}{8}\) = \(\frac{5}{8}\)

Vậy giá trị của biểu thức x2y3 + xy tại x = 1 và y = \(\frac{1}{2}\) là \(\frac{5}{8}\).

Đã có app DeHocTot trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé!