Bài 9 trang 29 sgk toán 7 - tập 2 - Bài 9. Tính giá trị của biểu thức x2y3 ... Dehoctot.com

Bài 9 trang 29 sgk toán 7 - tập 2

Toán


Bài 9. Tính giá trị của biểu thức x2y3 + xy tại x = 1 và y = \(\frac{1}{2}\).

Hướng dẫn giải:

Thay x = 1 và y = \(\frac{1}{2}\) vào biểu thức ta được:

x2y3 + xy = 13. (\(\frac{1}{2}\) )3  + 1. (\(\frac{1}{2}\)) = 1. \(\frac{1}{8}\) + \(\frac{1}{2}\) = \(\frac{1}{8}\) + \(\frac{1}{2}\) = \(\frac{1+4}{8}\) = \(\frac{5}{8}\)

Vậy giá trị của biểu thức x2y3 + xy tại x = 1 và y = \(\frac{1}{2}\) là \(\frac{5}{8}\).de-hoc-tot-logo Đã có app DeHocTot trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé!


HỌC TỐT đồng hành cùng BúnTV giới thiệu
Tháng Năm Đó Mình Có Cậu - Tập 2