Bài 91 trang 45 sgk toán 7 - tập 1 - Bài 91. Điền chữ số thích hợp vào ô v... Dehoctot.com

Bài 91 trang 45 sgk toán 7 - tập 1

0 lượt xem | Toán


Bài 91. Điền chữ số thích hợp vào ô vuông:

a) \(-3,02<-3,\square 1;\)

b) \(-7,5\square8>-7,513;\)

c) \(-0,4\square854<-0,49826;\)

d) \(-1,\square0765<-1,892.\)

Hướng dẫn giải: 

a) \(-3,02 < -3,\)\(1\);

Ta thấy \(2>1\) mà chữ số thứ nhất phần thập phân của \(-3,02\) là \(0\) nên số điền vào ô vuông phải là số \(0\) nếu điền các chữ số khác \(0\) ta thấy nó đều không thỏa mãn đề bài.

b) \(-7,5\)\(8 > -7,513\);

Ta thấy \(8>3\) , chữ số thập phân thứ hai của \(-7,513\) là \(1\) do đó chữ số điền vào ô trống phải nhỏ hơn \(1\) nên chữ số phải điền là \(0\) 

c, d tương tự như trên.

c) \(-0,4\)\(854< -0,49826\); 

d) \(-1\),\(0765 < -1,892\).Đã có app DeHocTot trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé!