Câu 1 trang 86 sgk toán 7 tập 2 - Cho tam giác ABC. Hãy viết kết luận của ... Dehoctot.com

Câu 1 trang 86 sgk toán 7 tập 2

0 lượt xem | Toán


Cho tam giác ABC. Hãy viết kết luận của hai bài toán sau về quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong một tam giác.

 

Bài toán 1

Bài toán 2

Giả thiết

AB>AC

Góc B < góc C

Kết luận

 

 

Hướng dẫn làm bài:

 

Bài toán 1

Bài toán 2

Giả thiết

AB>AC

Góc B < Góc C

Kết luận

Góc C < góc B

AC < ABĐã có app DeHocTot trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé!