Câu 2 trang 86 sgk toán 7 tập 2 - Từ điểm A không thuộc đường thẳng d,... Dehoctot.com

Câu 2 trang 86 sgk toán 7 tập 2

0 lượt xem | Toán


Từ điểm A không thuộc đường thẳng d, kẻ đường vuông góc AH, các đường xiên AB,AC đến đường thẳng d. Hãy điền dấu (<, >) vào các chỗ trống (…) dưới đây cho đúng :

a) AB ….. AH ; AC ….. AH.

b) Nếu HB …. HC thì AB ….. AC.

c) Nếu AB ….. AC thì HB ….HC.

Hướng dẫn làm bài:

a) AB > AH; AC > AH.

b) Nếu HB > HC thì AB > AC

Hoặc có thể HB < HC thì AB < AC

c) Nếu AB > AC thì HB > HC

Hoặc có thể AB < AC thì HB < HCĐã có app DeHocTot trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé!