Câu 3 trang 86 sgk toán 7 tập 2 - Cho tam giác DEF. Hãy viết các bất đẳng ... Dehoctot.com

Câu 3 trang 86 sgk toán 7 tập 2

0 lượt xem | Toán


Cho tam giác DEF. Hãy viết các bất đẳng thức về quan hệ giữa các cạnh của tam giác này.

Hướng dẫn làm bài:

Với ∆DEF ta có các bất đẳng thức và quan hệ giữa các cạnh là:

a) DE < EF + DF

b) DF < EF + DE

 EF < DE + DF

Hoặc : b)DF – EF                   DE < DF + EF với DF > EF

Đã có app DeHocTot trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé!